.......

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CẨU TỰ HÀNH NHẬN CẨU THUÊ GIÁ RẺ HÀ NỘI
NHẬN CHO THUÊ XE TẢI CHỞ HÀNG THUÊ HÀ NỘI
DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA BẮC NAM
CHO THUÊ XE NÂNG HẠ THIẾT BỊ MÁY MÓC NHÀ MÁY
vận tải hà nội, nhanh, giá tốt, uy tín


fb
   >>>>> L anguage <<<<<
   DỊCH VỤ CHÍNH
   >>>>> HỖ TRỢ <<<<<

Vận Tải Biển - Công ty Dịch Vụ Vận Tải Biển 


Công ty vận tải đường biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Ngay từ thế kỷ thứ V trước công nguyên con người đã biết lợi dụng biển làm các tuyến đường giao thông để giao lưu các vùng các miền, các quốc gia với nhau trên thế giới. Cho đến nay vận tải biển được phát triển mạnh và trở thành ngành vận tải biển hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế.
Vận Tải Biển - Công ty Dịch Vụ Vận Tải Biển

Tàu chở hàng trọng tải 5000 tấn 

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển :
 • * Vận tải đường biển có thể phục vụ chuyên chở tất cả các loại hàng hoá trong buôn bán quốc tế.
 • * Các tuyến đường vận tải trên biển hầu hết là những tuyến đường giao thông tự nhiên.
 • * Năng lực chuyên chở của vận tải đường biển rất lớn. Nhìn chung năng lực chuyên chở của công cụ Vận tải đường biển (tàu biển) không bị hạn chế như các công cụ của các phương thức vận tải khác.
 • * Ưu điểm nổi bật của Vận tải đường biển là giá thành thấp.
Tuy nhiên, vận tải đường biển có một số nhược điểm:
Vận tải đường biển phụ thuộc rất nhiều vào điệu kiện tự nhiên.
- Tốc độ của tàu biển còn thấp và việc tăng tốc độ khai thác của tàu biển còn bị hạn chế
Từ những đặc điểm kinh tế kỹ thuật nói trên của 
Vận tải đường biển, ta có thể rút ra kết luận một cách tổng quát về phạm vi áp dụng như sau:
 • + Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá trong buôn bán quốc tế.
 • + Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá có khối lượng lớn, chuyên chở trên cự ly dài nhưng không đòi hởi thời gian giao hàng nhanh chóng.
Tác dụng của Van Tai Duong Bien đối với buôn bán quốc tế.
 • * Vận tải đường biển là yếu tố không tách rời buôn bán quốc tế.
 • * Vận tải đường biển thúc đẩy buôn bán quốc tế phát triển.
 • * Vận tải đường biển phát triển góp phần làm thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị trường trong buôn bán quốc tế.
 • * Vận tải đường biển tác động tới cán cân thanh toán quốc tế.Dịch vụ Van Tai Duong Bien - Vận chuyển các loại hàng hóa
Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển.
 • * Các tuyến đường biển: Là các tuyến đường nối hai hay nhiều cảng với nhau trên đó tàu biển hoạt động chở khách hoặc hàng hoá
 • * Cảng biển: Là nơi ra vào neo đậu của tàu biển, là nơi phục vụ tàu và hàng hoá trên tàu và là đầu mối giao thông quan trọng của một quốc gia có biển.
 • * Phương tiện vận chuyển:
- Phương tiện vận tải biển chủ yếu là tàu biển, tàu biển có hai loại: tàu buôn và tàu quân sự.
- Tàu buôn là những tàu biển được dùng vào mục đích kinh tế trong hàng hải. tàu
chở hàng là một loại tàu buôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong đội tàu buôn.
Các phương thức thuê tàu chuyên chở hàng hoá.
Trong hàng hải quốc tế có hai hình thức thuê tàu phổ biến.
 • + Phương thức thuê tàu chợ (liner charter)
 • + Phương thức thuê tàu chuyến (voyage charter)

Vận Tải Biển - Công ty Dịch Vụ Vận Tải Biển 

Vận Tải Biển - Công ty Dịch Vụ Vận Tải Biển

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển :
 • * Vận tải đường biển có thể phục vụ chuyên chở tất cả các loại hàng hoá trong buôn bán quốc tế.
 • * Các tuyến đường vận tải trên biển hầu hết là những tuyến đường giao thông tự nhiên.
 • * Năng lực chuyên chở của vận tải đường biển rất lớn. Nhìn chung năng lực chuyên chở của công cụ Vận tải đường biển (tàu biển) không bị hạn chế như các công cụ của các phương thức vận tải khác.
 • * Ưu điểm nổi bật của Vận tải đường biển là giá thành thấp.
Tuy nhiên, vận tải đường biển có một số nhược điểm:
Vận tải đường biển phụ thuộc rất nhiều vào điệu kiện tự nhiên.
- Tốc độ của tàu biển còn thấp và việc tăng tốc độ khai thác của tàu biển còn bị hạn chế
Từ những đặc điểm kinh tế kỹ thuật nói trên của 
Vận tải đường biển, ta có thể rút ra kết luận một cách tổng quát về phạm vi áp dụng như sau:
 • + Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá trong buôn bán quốc tế.
 • + Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá có khối lượng lớn, chuyên chở trên cự ly dài nhưng không đòi hởi thời gian giao hàng nhanh chóng.
Tác dụng của Van Tai Duong Bien đối với buôn bán quốc tế.
 • * Vận tải đường biển là yếu tố không tách rời buôn bán quốc tế.
 • * Vận tải đường biển thúc đẩy buôn bán quốc tế phát triển.
 • * Vận tải đường biển phát triển góp phần làm thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị trường trong buôn bán quốc tế.
 • * Vận tải đường biển tác động tới cán cân thanh toán quốc tế.Dịch vụ Van Tai Duong Bien - Vận chuyển các loại hàng hóa
Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển.
 • * Các tuyến đường biển: Là các tuyến đường nối hai hay nhiều cảng với nhau trên đó tàu biển hoạt động chở khách hoặc hàng hoá
 • * Cảng biển: Là nơi ra vào neo đậu của tàu biển, là nơi phục vụ tàu và hàng hoá trên tàu và là đầu mối giao thông quan trọng của một quốc gia có biển.
 • Phương tiện vận chuyển:
- Phương tiện vận tải biển chủ yếu là tàu biển, tàu biển có hai loại: tàu buôn và tàu quân sự.
- Tàu buôn là những tàu biển được dùng vào mục đích kinh tế trong hàng hải. tàu 
chở hàng là một loại tàu buôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong đội tàu buôn.
Các phương thức thuê tàu chuyên chở hàng hoá.
Trong hàng hải quốc tế có hai hình thức thuê tàu phổ biến.
 • + Phương thức thuê tàu chợ (liner charter)
 • + Phương thức thuê tàu chuyến (voyage charter)


DỊCH VỤ NÂNG HẠ HÀNG HÓA HỖ TRỢ
DỊCH VỤ VẬN TẢI VẬN CHUYỂN

CHO THUÊ XE NÂNG MÁY NÂNG HÀNG TẠI CÁC KKHU CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ NÂNG HẠ HÀNG HÓA ĐÓNG GÓI MÁY MÓC, BỐC XẾP, DỌN KHO, DI DỜI

CHO THUÊ XE NÂNG MÁY NÂNG HÀNG TẠI CÁC KKHU CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ NÂNG HẠ HÀNG HÓA ĐÓNG GÓI MÁY MÓC,
BỐC XẾP, DỌN KHO, DI DỜI

CHO THUÊ XE NÂNG ĐỦ CÁC TRỌNG TẢI CHO THUÊ XE NÂNG TAY KÉO HÀNG TẠI HÀ NỘI

CHO THUÊ XE NÂNG ĐỦ
CÁC TRỌNG TẢI

CHO THUÊ XE NÂNG TAY KÉO HÀNG TẠI HÀ NỘI


DỊCH VỤ CẨU TỰ HÀNH CẨU HÀNG
HỖ TRỢ TRUNG CHUYỂN HÀNG HÓA

CHO THUÊ XE CẨU TẠI HÀ NỘI CHO THUÊ XE TẢI GẮN CẨU TỰ HÀNH, CẨU THÙNG LỬNG, CẨU CỨU HỘ,

CHO THUÊ XE CẨU TẠI HÀ NỘI

CHO THUÊ XE TẢI GẮN CẨU TỰ HÀNH, CẨU THÙNG LỬNG, CẨU CỨU HỘ, 

CHO THUÊ XE CẨU KA TO DỊCH VỤ CẨU CHUYÊN DỤNG CHO THUÊ CẨU HÀ NỘI DỊCH VỤ 24H / 24H

CHO THUÊ XE CẨU KA TO
DỊCH VỤ CẨU CHUYÊN DỤNG

CHO THUÊ CẨU HÀ NỘI
DỊCH VỤ 24H / 24H
Vận Tải Biển - Công ty Dịch Vụ Vận Tải Biển
Đồng loạt giảm giá cước vận tải ? 16/11/2014
Xe tải cán sản phụ, cháu bé văng ra ngoài ............ 05/11/2014
4 thùng axit được đặt trong lồng sắt, một số thùng axit tràn hết ra ngoài. 05/11/2014
Nước nhiễm xăng gây ung thư cho Dân ....... 04/11/2014
Xe bệ đổ a xít ra đường . 04/11/2014
Sử dụng hệ khung gầm mới, xe C-HR Concept có chiều dài 4.350 mm, rộng 1.850 mm và cao 1.500 mm, với chiều dài cơ sở 2.640 mm. 07/10/2014
Khu nghĩa địa rùng rợn 07/10/2014
Tai nạn tuyến Lào Cai và uẩn khúc sau vụ tai nạn. 06/10/2014
Cẩu chuyên dụng thi công hạng mục nặng 200 tấn 06/10/2014
Land Cruiser GXR V8 là của nước Lào trao tặng Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh 07/01/2020
Land Cruiser GXR V8 là của nước Lào trao tặng Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh 06/10/2014
Xe chạy vượt xe khách trước mặt với tốc độ cao, không kịp xử lý 02/10/2014
Xe tiền tỷ bốc cháy dữ dội 02/10/2014
Gói hàng trên là của một khách hàng nhỏ tuổi, chỉ khoảng 12-13 tuổi ký gửi cho nhà xe từ ngày 27/9 gửi ra một cây xăng trên địa bàn huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) với giá cước 50.000 đồng. 02/10/2014
Hàng ngàn người đổ về biển Vũng Tàu dịp nghỉ lễ là cơ hội để nhiều dịch vụ thi nhau "hét giá" 03/09/2014
Chuyến xe Định mệnh cho dịp đi chơi . 03/09/2014
Mời bà Phạm Thị Thanh Hằng (tức siêu mẫu Thanh Hằng ) 28/08/2014
Cấm ô tô trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy 28/08/2014
Đeo khuyên tai bằng khoan . 21/08/2014
Xe quá tải và gian nan bắt xe . 16/08/2014
Say rượi làm lật ô tô . 16/08/2014
Mất ô tô vì không gửi xe đúng nơi quy định . 16/08/2014
Samsung tiết lộ với trang công nghệ Cnetcho biết hãng hãng công nghệ Hàn Quốc 12/08/2014
Nỗi đau của gia đình khi có người lái xe vận tải . 12/08/2014
Việc xem TV có liên quan với tăng cân, tăng cholesterol, tăng huyết áp và bệnh tiểu đường. 11/08/2014
Tăng tuổi thọ pin di động ? 11/08/2014
Căn bện nguy hiểm chết nhanh hơn HIV 01/10/2014
Bắt đối tượng manh động bắn công an 141 08/08/2014
Quoay lại vụ giết người trên đường Pham Văn Đồng - Hà Nội 07/08/2014
Thi tuyển vụ trưởng vụ vận tải . 05/08/2014
Đi ô tô cũng không thoát chết 05/08/2014
Bộ trưởng đi vi hành nhiều nhà thầu ấp úng . 28/07/2014
Mỡ thồi vận chuyển khắp Hà Nội . 01/10/2014
Giảm tải thương mại khoảng 500 kg để nạp thêm gần 3 tấn nhiên liệu, tương đương 60 triệu đồng 22/07/2014
Nhận được chiếc xe sau 7 năm thất lạc 22/07/2014
Gương xe máy thay gương ô tô . 22/07/2014
Chính phủ điều chỉnh giá xăng tăng ? 18/07/2014
Giá xăng tăng , Bộ trưởng nói gì ? 18/07/2014
Bất ngờ tông trực diện vào hông xe rơ-moóc đầu kéo BKS 15C-09490 18/07/2014
Tranh khách dẫn tới mất an ninh trật tự 09/07/2014
Đi xe ôm YAMAHA R15 có giá trị 110 triệu miễn phí ? 05/07/2014
Chiếc xe máy cũng bị vỡ nát, hư hỏng nặng. 01/07/2014
Vào khoảng 19h ngày 21/6 trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) 22/06/2014
Thưởng thức đồ uống mình yêu thích bên trong tử cung của một người ngoài hành tinh 09/06/2014
Xuất hiện các đại gia trong một buổi tiệc !!! 09/06/2014
Tập đoàn truyền thông GMA (Philippines) vừa công bố 06/06/2014
X6 BMW 06/06/2014
Du lịch nghệ an, nét đẹp quê Bác 25/05/2014
Thu hồi xe không đảm bảo chất lượng 25/05/2014
Xe đạp thồ, thành công trên con đường Việt Nam 13/05/2014
Chính sách nuôi dưỡng ngành ôtô vẫn còn ít 12/05/2014
Hãng xe kia tung ra thị trường nhiều xe chất lượng 12/05/2014
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h30 chiều 11/5, tại Km28+300 12/05/2014
Doanh nghiệp vận tải không ai muốn chở hàng quá tải 09/05/2014
Nguyên nhân mất xe máy khi có mặt ? 06/06/2014
Đối với việc bảo đảm an toàn giao thông ? 14/04/2014
Xe đâm chết người do đâu mà có ? 21/03/2014
Xe đâm chết người do đâu mà có ? 21/03/2014
Đổ cần cẩu 1.200 tấn, 3 người chết, 2 bị thương ( tai nạn do cẩu gây ra ) 03/11/2013
Giá xăng tăng, giá vận tải nhấp nhổm ? 02/07/2013
Đã có những nỗ lực nào, vướng mắc khó khăn gì trong việc “giảm nhiệt” cho vận tải đường bộ 17/06/2013
Chiến dịch xử lý xe chở quá tải, quá khổ tại các cổng cảng, bến kho bãi lên xuống hàng hóa trên các trục đường trọng điểm. 17/06/2013
Khuyến mãi mua xe cũ tại... 07/06/2013
Ô tô xe máy đấu đầu nhau, lái xe rách ngực... 04/06/2013
Ô tô xe máy đấu đầu nhau, lái xe rách ngực... 04/06/2013
Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký kết chương trình phối hợp tăng cường 04/06/2013
Giết người rồi tự sát... 31/05/2013
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã ... 28/05/2013
Người dân ra …cấm đường? 23/05/2013
Xe ô tô quá tải lật ngang đường quốc lộ 23/05/2013
Vận tải khách công cộng bánh sắt là tàu điện 06/05/2013
Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội 06/05/2013
Tổng cục Du lịch và Cục Hàng không Việt Nam 10/04/2013
Tổng cục Đường Bộ VN và Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành 09/04/2013
Tình trạng xe chở quá khổ, quá tải 04/04/2013
Bộ trưởng Đinh La Thăng tại buổi họp 04/04/2013
Chủ thể trong quá trình đầu tư 21/03/2013
Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp 21/03/2013
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định về phạm vi 19/03/2013
Cấm xe tải trên một số đường 19/03/2013
Khi chọn mua xe ga cho phái đẹp 13/03/2013
Trong lúc người mua, kẻ bán 13/03/2013
Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 10/03/2013
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh 08/03/2013
Nâng cấp kênh Chợ Gạo 08/03/2013
Yêu cầu của Bộ trưởng Đinh La Thăng 07/03/2013
Cung đường tử thần 06/03/2013
Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động 05/03/2013
Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu cơ quan 04/03/2013
Tổng cục ĐBVN sẽ thực hiện hợp đồng khoán 02/03/2013
Đánh giá của Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh 01/03/2013
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ 01/03/2013
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28/02/2013
Tập trung xử lý mũ bảo hiểm kém chất lượng 28/02/2013
Diễn ra sáng 26/2/2012 tại Hà Nội 27/02/2013
Theo Ban ATGT tỉnh, trong hơn 1 tuần lễ của dịp Tết 27/02/2013
Công điện yêu cầu xử lý nghiêm 27/02/2013
Sức sống mới trên vùng căn cứ địa cách mạng 30/01/2013
Xung quanh vụ việc “Bến xe Lương Yên biến thành cao ốc”: Cần làm rõ việc thay đổi quy hoạch 30/01/2013
Giảm thuế trước bạ ô tô: Tháo “nút thắt” sang tên xe chính chủ 30/01/2013logo-lap-may-chuyen-dung

 | Container

thuê xe cẩu tại hà nội | cho thuê xe cẩu tự hành giá rẻ nhận cẩu thuê hàng hóa | cho thuê xe nâng hàng | nhận nâng hạ hàng hóa hà nội | vận tải | vận chuyển | Thuê xe cẩu | Thuê xe nâng | dịch vụ cho thuê xe đầu kéo | cho thuê kho bãi  | cho thuê xe cẩu 80 tấn | cho thuê xe cẩu 100 tấn | cho thuê xe cẩu 120 tấn | cho thuê xe cẩu 160 tấn | cho thuê xe cẩu 200 tấn | cho thuê xe cẩu 220 tấn | cho thuê xe cẩu 260 tấn | cho thuê xe cẩu 300 tấn  | Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân

Có mà chạy lên quận, chạy đường biển cũng chết, chui vào rọ mau....

 ------- *** ( o 0 o ) *** -------
ĐC: Số 1,Nguyễn thông,Quận 3,Tp. Hồ Chí Minh . Tel: 0243 9169 888 - 094 2523131ĐC: Bến xe miền đông,  Số 1 Nguyễn thông,Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

ĐC: Bãi xe chân cầu Quán toan,An Dương,An Hải,Hải Phòng (cách đầu đường 10 đường đi thái Bình, cách chân cầu quán toan 150 m : 094 252 3131 - 0984 68 68 04ĐC: Bãi xe chân cầu Quán toan, An Dương, An Hải, Hải Phòng (cách đầu đường 10 đường đi thái Bình, cách chân cầu quán toan 150 m 

ĐC: Khu chế xuất cửa khẩu Hà Khẩu - Tp Lào cai : 0363 00 66 77 55ĐC: Khu chế xuất cửa khẩu Hà Khẩu - Tp Lào cai 

ĐC: Bãi xe cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - Tp Lặng Sơn : 0913 . 533. 695ĐC: Bãi xe cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - Tp Lặng Sơn

ĐC: Bãi xe Honda Vĩnh Yên Vĩnh Phúc  : 0984.68.68.04 - 0984 68 68 04 ĐC: Bãi xe Honda Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 

ĐC: Bãi xe Kcn Đồng văn 1 hà Nam : 0243 9169 888 - 0363 00 66 77ĐC: Bãi xe Kcn Đồng văn 1 hà Nam  Bitcoin68.vn / Bitcoin68.net.vn

bốc xếp di dời hàng hóa cam kết đúng tiến độ, lắp đặt di dời máy móc thiết bị


An Giang,Bà Rịa - Vũng Tàu, nhận cẩu thuê, nhận cẩu hàng, thuê cẩu hàng, Bắc Giang ,Bắc Kạn,Bạc Liêu,Bắc Ninh, Ka To, Bến Tre,Bình Định,Bình Dương,Bình Phước, nâng  hạ , Bình Thuận,Cà Mau,Cao Bằng, Chuyên dùng , cho thuê, dịch vụ , Đắk Lắk,Đắk Nông,Điện Biên,Đồng Nai,Đồng Tháp,Gia Lai,Hà Giang,Hà Nam,Hà Tĩnh, vận tải , chuyển hàng, Hải Dương,Hậu Giang,  Trên sàn , Hòa Bình,Hưng Yên, xe cẩu, xe tải, xe nâng , Khánh Hòa, Cần tó, Kiên Giang,Kon Tum,Lai Châu,Lâm Đồng,Lạng Sơn, thuê xe , Lào Cai,Long An,Nam Định,Nghệ An,Ninh Bình,Ninh Thuận,Phú Thọ,Quảng Bình,  Cẩu tó , nâng tay thấp, nâng tay cao, Quảng Nam,Quảng Ngãi, Cần trục cẩu, Quảng Ninh,Quảng Trị,Sóc Trăng,Sơn La,Tây Ninh,Thái Bình,  Thuê cẩu , Thái Nguyên,Thanh Hóa,Thừa Thiên Huế, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,Tiền Giang,Trà Vinh,Tuyên Quang, thuê nâng ,Vĩnh Long,Vĩnh Phúc,Yên Bái,Phú Yên,Cần Thơ,Đà Nẵng,Hải Phòng,Hà Nội,Thành Phố Hò Chí Minh, thái bình, vĩnh yên, sơn tây, thái nguyên, hạ long, hà giang, quảng trị, hòa bình, sơn la, yên bái

 Báo chí nói về Vantaihanoi.vn 
Báo chí nói về Vantaihanoi.vn


Chuyên lắp đặt cẩu tháp tháo lắp vận chuyển vận thăng lồng các loại , dịch vụ cho thuê cẩu tháp bàn giao tại công trình 24/7 .
lý do bạn nên lựa chon chúng tôi
yêu cầu báo giá
logo-lap-may-chuyen-dung

Video tại YoutubeVideo tại Youtube

công ty lắp máy chuyên dụng hà nội
--------------- *** ( O ) *** ---------------
ĐC : Trung Tâm thành phố Đà Nẵng . Tel : 094 252 3131ĐC : Trung Tâm thành phố Đà Nẵng

ĐC : Quận 3, Số 1, Nguyễn thông, Tp. Hồ Chí Minh Tel : 0913 533 695ĐC : Quận 3, Số 1, Nguyễn thông, Tp. Hồ Chí Minh

ĐC : Phố nối A, B, Khu công nghiệp Đại An, KCN thăng long II, Hưng yên Phone : 0363 00 66 77ĐC : Phố nối A, B, Khu công nghiệp Đại An, KCN thăng long II, Hưng yên 

ĐC: Bãi xe chân cầu Quán toan, An Dương , An Hải , Hải Phòng. Phone : 0984 68 68 04 ĐC:  Bãi xe chân cầu Quán toan, An Dương , An Hải , Hải Phòng

ĐC: Bãi xe cẩu khu công nghệ cao Láng hòa lạc : 0984 00 13 55.ĐC:  Bãi xe cẩu khu công nghệ cao Láng hòa lạc 


 ĐC: Bãi xe tải nhà ga T2 nội bài, minh phú , sóc sơn , hà nội : 0913 533 695.ĐC:  Bãi xe tải nhà ga T2 nội bài, minh phú , sóc sơn , hà nội

ĐC: Bãi xe cẩu Nguyên Khê - Đông Anh - Hà Nội : [ 084 - 083] 668 69 68 ĐC:  Bãi xe cẩu Nguyên Khê - Đông Anh - Hà Nội 

ĐC: Bãi xe Cẩu Sân vận động Mỹ Đình , Từ Liêm, Hà Nội : 0363. 00. 66. 77 - 0984. 00 . 66 .97ĐC:  Bãi xe Cẩu Sân vận động Mỹ Đình , Từ Liêm, Hà Nội

ĐC: Khu chế xuất cửa khẩu Hà Khẩu - Tp Lào cai : 0984 . 00. 13. 55ĐC: Khu chế xuất cửa khẩu Hà Khẩu - Tp Lào cai 

ĐC: Bãi xe cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - Tp Lặng Sơn : 0913 . 533. 695ĐC: Bãi xe cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - Tp Lặng Sơnbốc xếp di dời hàng hóa cam kết đúng tiến độ


kiem trieu do vui lòng liên hệ gọi điện 0984001355 khuyến mại năm 2012121 Tháng Ba 2023       Đăng Nhập 
Copyright 2014 | www.vantaihanoi.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin