Xem tin bài

Khuyến khích ứng dụng công nghệ vào kinh doanh vận tải
17 Tháng Chín 2018 :: 3:19 CH :: 411 Views

 
Hoạt động của đơn vị như Grab được quy định trong Nghị định 86 trên tinh thần khuyến khích ứng dụng công nghệ, tạo sân chơi bình đẳng các bên. 
Ngày 13/7, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp góp ý một số nội dung trong Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô.
Theo đó, một trong những nội dung, tinh thần mà văn bản hướng đến là khuyến khích việc ứng dụng công nghệ trong kinh doanh vận tải bằng xe ôtô. Điều này được đánh giá là yêu cầu tất yếu, phù hợp với thực tiễn phát triển của thời đại và nền kinh tế mới. 
Bộ trưởng cho rằng phát triển công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô là một trong những hướng đi quan trọng, cần thiết trong môi trường kinh doanh mới. Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm chi phối công tác vận tải cần phải được nghiên cứu kỹ, quy trách nhiệm cụ thể của bên cung cấp dịch vụ, trách nhiệm liên quan đến người sử dụng dịch vụ, có lợi ích xã hội và phải đúng quy định của pháp luật Việt Nam. 
Lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định, những quy định mới không hạn chế mà khuyến khích ứng dụng công nghệ, tuy nhiên phải phân biệt rõ để công tác quản lý Nhà nước tốt hơn, doanh nghiệp vận tải phải có trách nhiệm với lái xe, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách, có thể truy cứu được trách nhiệm khi có sự việc xảy ra. Taxi truyền thống cũng phải tăng cường ứng dụng công nghệ, phải thích nghi nếu không sẽ bị đào thải.

 
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

24 Tháng Năm 2019       Đăng Nhập 
Copyright by www.vantaihanoi.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin