Xem tin bài

Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT
15 Tháng Mười Một 2017 :: 10:20 SA :: 549 Views

 

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở Giao thông vận tải thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình qua thông báo số 507/TB-VPCP ngày 31-10-2017 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý IV năm 2017.

UBND Thành phố giao Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố và nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 507/TB-VPCP ngày 31/10/2017, khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017, bảo đảm giảm tai nạn giao thông quý IV năm 2017 trên cả 03 tiêu chí. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải và UBND Thành phố theo quy định. Đề xuất, báo cáo UBND Thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và thực tiễn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của địa phương, đơn vị, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ (kiểm tra, xử lý vi phạm, tuyên truyền người dân chấp hàng khi tham gia giao thông,...) nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Để giảm ùn tắc, Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức lại giao thông tại nút giao và sẽ xây dựng gờ, gồ giảm tốc để bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí đường bộ giao cắt với đường sắt; tăng cường phối hợp liên ngành, kịp thời phát hiện những bất cập cần xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, vị trí ùn tắc giao thông phát sinh, đặc biệt là các điểm cổng trường học...

 
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

10 Tháng Mười Hai 2018       Đăng Nhập 
Copyright by www.vantaihanoi.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin