Xem tin bài

Năm 2019, các trạm BOT phải áp dụng thu phí tự động
13 Tháng Mười Một 2017 :: 2:00 CH :: 542 Views

 

Đến năm 2019, tất cả các trạm BOT phải áp dụng công nghệ thu phí tự động là chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải nhằm đảm bảo tính minh bạch của các dự án BOT.


Trước những phản ứng của dư luận về các dự án BOT, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng bên cạnh khâu truyền thông chưa tốt, một nguyên nhân khác là do tính minh bạch của các dự án.
Đó là phải minh bạch đầu vào của dự án thông qua công tác quyết toán đầu ra, công khai mức thu, số thu mỗi lượt, mỗi ngày.
Để giải quyết vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đến năm 2019, tất cả các trạm BOT phải áp dụng công nghệ thu phí tự động ở tất cả các làn thu phí.
VTV 
 
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

10 Tháng Mười Hai 2018       Đăng Nhập 
Copyright by www.vantaihanoi.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin