Xem tin bài

Rà soát tiến độ xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2018
03 Tháng Mười Một 2017 :: 2:00 CH :: 647 Views

 

Sáng 2/11, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã có cuộc họp với lãnh đạo các Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Tài chính; Tổng cục Đường bộ VN và Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ TW về kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2018.


Tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông Trần Quốc Toản đã có báo cụ thể về kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2018 đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên; sửa chữa định kỳ và sữa chữa đột xuất.

Nội dung về các định mức, hạng mục đầu tư công trình bảo trì đường bộ cũng được nêu rõ tại báo cáo này.

Trên cơ sở báo cáo của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và ý kiến của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị Tổng cục Đường bộ VN ra soát, bổ sung các thông tư, quyết định về hành lang pháp lý liên quan đến công tác bảo trì đường bộ; Tổng cục Đường bộ VN phải thống nhất với Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông về kế hoạch bảo trì đường bộ; Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ TW thực hiện các nội dung công việc liên quan theo đúng nguyên tắc làm việc của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ TW.

“ Đối với nội dung thanh toán cho bảo trì phải ưu tiên khối lượng công việc đã hoàn thành, đến khối lượng chuyển tiếp từ năm trước sang rồi mới đến khối lượng bố trí mới, tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và sửa chữa đường bộ”, Thứ trưởng đề nghị.

Theo Gov.vn

 
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

10 Tháng Mười Hai 2018       Đăng Nhập 
Copyright by www.vantaihanoi.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin