Xem tin bài

Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể - Ngày đầu tiên nhậm chức
27 Tháng Mười 2017 :: 2:00 CH :: 856 Views

 

Ngày 27-10  trước Quốc hội, Tân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã trình bày Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.


Theo Bộ trưởng Thể, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô thu hồi đất lớn, được quy hoạch từ năm 2005.

“Trong nhiều năm qua, người dân sống trong vùng Dự án gặp nhiều khó khăn trong đầu tư sản xuất, kinh doanh lâu dài, xây dựng nhà ở kiên cố, tách hộ… do quyền sử dụng đất bị hạn chế theo quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành; cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không được đầu tư, nâng cấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn”

Bộ trưởng Thể cho rằng: việc giải phóng mặt bằng thường rất phức tạp, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và kinh phí giải phóng mặt bằng sẽ tăng do giá thị trường xung quanh khu vực dự án liên tục tăng.

Bộ trưởng Thể nói và tiếp tục nhấn mạnh “Đời sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan trong vùng Dự án sẽ tiếp tục gặp thêm nhiều khó khăn".

Sau đó, Bộ trưởng Thể đề nghị triển khai thực hiện trước Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi tại vùng chịu ảnh hưởng. Bộ trưởng cũng cho biết, tổng mức đầu tư và nguồn vốn khoảng 23.049 tỉ đồng. Trong đó, việc xây dựng hạ tầng các khu tái định cư chiếm hơn 4.000 tỉ đồng, xây dựng khu nghĩa trang chiếm 50,7 tỉ đồng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm 18.054,0 tỉ đồng.

 
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

10 Tháng Mười Hai 2018       Đăng Nhập 
Copyright by www.vantaihanoi.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin