Xem tin bài

Lắp bảng điện tử công khai thông tin thu phí BOT
09 Tháng Tám 2017 :: 10:15 SA :: 435 Views

 
Bảng điện tử phải thể hiện đầy đủ các thông tin: tổng mức đầu tư, tổng thời gian thu, thời điểm bắt đầu thu, thời gian thu còn lại, doanh thu tháng trước, doanh thu lũy kế...

Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu các nhà đầu tư BOT, Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC), Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính VN (VIDIFI) phải lắp bảng điện tử để công khai các thông tin tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (trạm thu phí) theo đúng Thông tư 49/2016 của Bộ GTVT.
Bảng điện tử phải thể hiện đầy đủ các thông tin: tổng mức đầu tư, tổng thời gian thu, thời điểm bắt đầu thu, thời gian thu còn lại, doanh thu tháng trước, doanh thu lũy kế... Kinh phí đầu tư bảng điện tử lấy từ nguồn chi phí bảo trì của các dự án BOT.
H.Mai
 
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

18 Tháng Giêng 2018       Đăng Nhập 
Copyright by www.vantaihanoi.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin