Xem tin bài

Tổng cục Đường bộ đề xuất siết quản lý thu phí trạm BOT
02 Tháng Sáu 2017 :: 10:15 SA :: 577 Views

 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ GTVT xin đầu tư xây dựng hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí đường bộ nhằm minh bạch hóa doanh thu các trạm thu phí BOT.
Theo báo cáo, hiện cả nước có 56 trạm thu phí BOT do Bộ GTVT quản lý. Qua kiểm tra, nhận thấy một số tồn tại về thu phí đường bộ làm ảnh hưởng đến sự chính xác của báo cáo doanh thu như sai lệch lưu lượng xe, loại xe, mệnh giá vé, xoay vòng vé. Thậm chí dữ liệu báo cáo thu phí có thể bị can thiệp bởi con người và phần mềm.
Với lý do này, Tổng cục Đường bộ nhấn mạnh cần phải có hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí đường bộ để kiểm soát chặt chẽ thời gian hoàn vốn của dự án, minh bạch hóa doanh thu, chi phí của dự án để cơ quan quản lý nhà nước chủ động trong việc quản lý. Cụ thể, hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí đường bộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, vận hành độc lập với các hệ thống quản lý, thu phí đường bộ của các nhà đầu tư BOT. Cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác thu phí đường bộ sẽ được truyền từ các trạm thu BOT về trung tâm giám sát để giám sát. Tổng cục Đường bộ cũng đưa ra kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí đường bộ dự kiến khoảng 12,9 tỉ đồng bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ. Dự kiến tiến độ triển khai dự án từ tháng 7-2017.
Theo Báo mới
 
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

16 Tháng Mười Hai 2017       Đăng Nhập 
Copyright by www.vantaihanoi.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin