Xem tin bài

Biển cấm rẽ trái và quay đầu sắp được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam
28 Tháng Mười Hai 2016 :: 5:54 CH :: 1666 Views

 
Hà Nội bắt đầu tiến hành sử dụng buýt nhanh BRT từ đầu 2017, và đây là lúc những rạch ròi trong cách hiểu biến cấm quay đầu, cấm rẽ trái phát huy tác dụng.(van tai)
Ở ảnh trên, biển cấm vẽ kết hợp "cấm rẽ trái" và "cấm quay đầu", đồng thời ở dưới có thêm bảng hướng dẫn bằng chữ cho tài xế đọc hiểu. Loại biển này rõ ràng, rành mạch hơn trước. (van tai)
Trước đây, ở quy chuẩn 41/2012 cũ quy định biển cấm rẽ trái tức cấm cả quay đầu, nhưng hiện nay quy chuẩn 41/2016 bỏ kiểu gộp này mà phân tách rõ ràng, vẽ cấm thế nào là chỉ cấm thứ đó. Ví dụ, cấm rẽ trái là chỉ cấm rẽ trái chứ không cấm quay đầu, nhờ đó sinh ra biển gộp rõ ràng và dễ hiểu như trên. 
Tuy nhiên vấn đề khác phát sinh, có nhiều biển này ở Hà Nội, để các phương tiện không cắt qua dòng lưu thông của xe buýt nhanh, liệu có làm tình trạng giao thông thêm hỗn loạn ở những chỗ khác?
 
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

16 Tháng Mười Hai 2017       Đăng Nhập 
Copyright by www.vantaihanoi.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin